Virtual Hercegovina.com

www.virtualhercegovina.com

Home Mjesta u Hercegovini Audio Kontakt
Popovo polje
Popovo polje 
Veličina: 5 MB

Za pregledavanje galerija 360° potrebno je

preuzeti  Adobe Flash Player

'Loading page'
Projekt realiziran uz potporu:
POPOVO POLJE

Vrednovanje krajolika Popovog polja nalazimo u opisima različite provenijencije: putopisima, znanstvenim istraživanjima, izvještajima i sl. Prema do sada poznatim podacima, javljaju se uglavnom u tri vremenska razdoblja: rimskom, renesansi i tijekom 19. stoljeća.
Najčešći predmeti opisa bila su razna krška obilježja: polje, pećine i jame, posebno ponori, a nadasve Vjetrenica. Mimo svih istaknutih krških vrijednosti, ona je privlačila pojavom snažnog «vjetra» na ulazu. Zvukovima koje je proizvodio, «vjetar» je osiguravao dodatno zanimanje u svijetu znanosti, mitologije, religije, privrede i naravno, svakodnevnog života.
Popovo polje je krško polje na jugu Bosne i Hercegovine, u jadranskoj ili niskoj Hercegovini. Priroda nastanka polja djelomično je poznata, ali brojne okolnosti još nisu rasvijetljene. Smatra se da su važnu početnu ulogu odigrala razlomna pomicanja u zemljinoj kori, osobito neotektonske aktivnosti. Potom je važnu ulogu odigralo okršavanje, tj. otapanje karbonatnih stijena te tzv. fluvijalno-glacijalni procesi, tj. razna drobljenja, spiranja i nanošenja površinskog materijala. Oni oblikuju polje i njegovo podzemlje.
U sjeverozapadnom dijelu polja nalazi se poznata pećina Vjetrenica.