Virtual Hercegovina.com

www.virtualhercegovina.com

Home Mjesta u Hercegovini Audio Kontakt
Grude

Pogled na Grude iz pravca Ružića

 

 

.

Virtualne galeirje Grude

Pogled na Grude s Gatera

 

 

.

Grude - Pogled s Ružića Grude - pogled s Gattera Grude - Peć Mlini

Peć Mlini - Grude

 

 

.

Projekt realiziran uz potporu:
GRUDE
U čast jednog od najvećih hrvatskih pjesnika Antuna Branka i Stanislava Šimića iz Drinovaca, u Grudama je pokrenuta kulturna manifestacija pod nazivom Šimićevi susreti, prvi put održana 1964. u Drinovcima. Postala je tradicionalna kulturna manifestacija, održava se u svibnju svake godine i privlači brojne javne i kulturne djelatnike.
Područje grudske župe u 18. stoljeću (1743.-1768.) pripadalo je župi Drinovci, dok u 19. stoljeću današnju župu dijele župe Ružići i Gorica. 1895. osnovana je župa Grude, zbog udaljenosti naselja od središta ovih župa, ali i povećanog broja vjernika. Na teritoriju župe nalaze se tri crkve: crkva Sv. Katarine u Grudama, crkva Sv. Jure u Dragićini, te zavjetna crkva Sv. Izidora na Cerama.
Gastro ponudu općine Grude čine jela i pića karakteristična za područje Hercegovine: hercegovački pršut, raštika, pura, jela ispod hercegovačke peke ili sača, poznata hercegovačka loza i mnoga druga.